Tarptautinė taikaus gyvenimo kartu diena

Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja gegužės 16-ąją yra paskelbusi Tarptautine taikaus gyvenimo kartu diena. Ji skirta priminti tarptautinėms bendruomenėms, kaip svarbu nuolat telkti pastangas ir kartu skatinti taiką, toleranciją, visuomenės narių įtrauktį, tarpusavio supratimą ir solidarumą. Šia diena norima išreikšti troškimą gyventi ir veikti susivienijus nepaisant daugybės skirtumų ir įvairovės, siekiant kurti tvaresnį taikos, solidarumo ir harmonijos kupiną  pasaulį.

Gyventi kartu taikiai reiškia pripažinti skirtybes, gebėti įsiklausyti, pripažinti, gerbti ir vertinti kitus, taip pat gyventi taikoje ir vienybėje.

Šią dieną kaip niekad aktualus JT Generalinės asamblėjos raginimas būti aktyviems tarptautinių bendruomenių lygmeniu skatinti bendradarbiavimą, lyderystę siekiant taikos atkūrimo.

1999 m. Generalinė Asamblėja priėmė Taikos kultūros deklaraciją ir veiksmų programą, kuri tapo įsipareigojimu tarptautinei bendruomenei, ypač Jungtinių Tautų narių organizacijos nariams, skatinti taikos ir neprievartos kultūrą, kuri neabejotinai naudinga žmonijai ir ateities kartoms. Deklaracijoje įtvirtintos nuostatos yra labai artimos kiekvienai mediatorius vienijančiai organizacijai ir jos nariams, nes mediatorius  yra taikos kūrėjas, padedantis net didžiausiuose konfliktuose ieškoti ir rasti taiką.

Todėl šiandien minėdami Tarptautinę taikaus gyvenimo kartu dieną Lietuvos mediatorių rūmai primena UNESCO Konstitucijoje įtvirtintą ir joje puoselėjamą nuostatą, kad „kadangi karai pirmiausia kyla žmonių mintyse, tai ir taiką kurti pradėti reikia būtent nuo taikių minčių”. Taika – tai ne tik konflikto nebuvimas, bet ir teigiamas, aktyvus ir dinamiškas dalyvavimas procese, skatinant dialogą ir konfliktus sprendžiant savitarpio supratimu ir bendradarbiaujant.

Tad skatiname konfliktus kylančius tarp šeimos narių ir artimųjų, bendruomenių, organizacijų  spręsti taikiai, bendradarbiaujant, įsiklausant vienas kitą, gerbiant skirtingas nuomones ir siekiant, kad gimstantys sprendimai butų tvarūs bei atliepiantys visų konflikto šalių interesus.

Profesionalūs ir nešališkas atsakymas į visus klausimus apie mediaciją!

Mūsų savanoriai pasirengę Jums padėti darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.