Mediacija įgalina šeimos konfliktus spręsti taikiai

Lietuvoje gegužės 15-ąją dieną minima šeimos diena, kuria siekiama pagerbti šeimą ir jos vertybes. Šeimos dienos minėjimas kasmet sulaukia vis daugiau institucijų, visuomeninių organizacijų bei pačių piliečių dėmesio, o tai skatina šeimos politikos plėtrą ir įvairių iniciatyvų bei paramos šeimoms programų įgyvendinimą. Gegužės 15-ąją dažnai organizuojami įvairūs šeimoms orientuoti pramoginio bei šviečiamojo pobūdžio renginiai, kuriuose svarstomi įvairūs šeimai aktualūs klausimai, įskaitant švietimą, sveikatą ar tėvystės klausimus. 

Šeima yra svarbi visuomenės dalis, kurioje jos nariai dalijasi emociniais ryšiais, meile, palaikymu ir rūpinasi vienas kitu. Šeima atlieka svarbų vaidmenį formuojant jos narių tapatybes, iš kartos į kartą perduodant vertybes , auklėjant vaikus bei suteikiant jiems įgūdžius būtinus socialinei integracijai. Ji suteikia emocinį palaikymą, kuria saugumo ir stabilumo jausmą, jos nariai bendradarbiaudami dalijasi kasdieninėmis atsakomybėmis, įveikia kylančius  iššūkius ir sprendžia konfliktus.

Šeima yra sudėtinga ir dinamiška socialinė struktūra, tad joje konfliktai kyla dėl daugybės priežasčių. Juos gali nulemti skirtingos šeimos narių nuomonės bei puoselėjamos vertybės, pagarbaus ir pozityvaus bendravimo  įgūdžių trūkumas, kasdieniai rūpesčiai nulemti finansinių, asmeninių, darbo ar vaikų auklėjimo problemų, stresinės situacijos bei daugybė kitų aplinkybių. Deja, ne visuomet šeimos nariams pavyksta jų tarpe kylančius konfliktus spręsti savarankiškai. Be to, konfliktus tarp šeimos narių gali pakurstyti ir netikėti šeimyninio gyvenimo pokyčiai tokie kaip skyrybos, kuomet sutuoktiniams tenka susitarti dėl to, kaip nutraukus santuoką jie toliau rūpinsis vaikais bei pasidalins santuokoje kartu  įgytą turtą. 

Įsiplieskęs konfliktas dažnai kelia daug emocijų, o sukauptos nuoskaudos ar prarastas tarpusavio pasitikėjimas bei pagarba žmonėms trukdo tartis taikiai, ko pasekoje paskubama šiuos klausimus spręsti teisme. Tačiau teismas ne visuomet yra geriausia vieta spręsti būtent šeimos konfliktus. Vis dažniau ir teismų atstovai pabrėžia, kad teismai sprendžia teisinius ginčus, tačiau itin gilius tarpasmeninius konfliktus pavyksta išspręsti ne visada. Tokiu atvejų net ir turėdami teismo sprendimą, ginčo šalys toliau nesutaria, nes nejaučia konfliktą išsprendę iš esmės. 

Daugelio valstybių geroji praktika byloja, kad mediacija kur kas labiau tinkamas šeimos konfliktų sprendimo būdas, kuris ne tik padeda konflikto šalims rasti taikų sprendimą bet ir leidžia išsaugoti tarpusavio santykius, kas ypač aktualu jei sutuoktiniai turi vaikų. Šeimos mediacija yra alternatyvius teismui konfliktų sprendimo būdas kuomet neutralus ir nešališkas tarpininkas – mediatorius – padeda ginčo šalims ieškoti taikių sprendimų. 

Nuo 2020 m. sausio 1 dienos Lietuvoje įsigaliojo Lietuvos Respublikos Mediacijos įstatymo nuostatos, pagal kurias mediacija tapo privaloma ikiteisminė šeimos ginčų sprendimo procedūra, kuria ginčo šalys privalo pasinaudoti prieš kreipiantis į teismą. Taigi jau daugiau nei trejetą metų Lietuvoje skatinamas taikus šeimos ginčų sprendimas, kuriuo siekiama paraginti šeimos ginčo šalis tarp jų kylančius konfliktus spręsti bendradarbiaujant ir ieškant abiejų šalių interesus atitinkančių sprendimų. 

Iškilus šeimos ginčui asmenys gali kreiptis į privatų mediatorių arba Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (VGTPT) ir inicijuoti mediacijos procesą. Mediacijos metu kvalifikuotas mediatorius savo žinių ir įgūdžių pagalba padeda ginčo šalims įsigilinti į konflikto esmę, išgirsti vienai kitą bei ieškoti abiejų ginčo šalių poreikius bei interesus atitinkančių taikių sprendimų. 

 2023 m. balandžio 21 dieną LR Teisingumo ministerijoje vykusio renginio metu buvo oficialiai pristatyti 2022 m. atlikto Privalomosios mediacijos šeimos ginčuose galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo rezultatai. Renginio metu valstybės institucijų, akademinės bendruomenės, teismų, Lietuvos mediatorių rūmų atstovai aptarė Lietuvos bei kitų užsienio valstybių patirtis privalomosios mediacijos srityje, apžvelgė privalomosios mediacijos organizavimo ir taikymo praktiką, bei pristatė ex post vertinimo išvadas bei tolimesnius planuojamus  teisėkūros žingsnius privalomos mediacijos šeimos ginčuose srityje. 

Nors prieš įsigaliojant privalomos mediacijos  institutui ši teisėkūros iniciatyva sukėlė nemažai diskusijų akademinėje ir teisinėse bendruomenėse, ex post tyrimo rezultatai byloja, kad šis žingsnis pasiteisino. Privalomos mediacijos įvedimas paskatino šeimos ginčo šalis dažniau rinktis mediaciją sprendžiant šeimos ginčus. Daugiau nei 57 proc. respondentų, dalyvavusių privalomosios mediacijos procesuose, patvirtino, kad mediacija jiems buvo labai naudinga. Respondentai nurodė, kad būtent mediacijos dėka išvengė teismo bei sutaupė pinigų bei laiko, kurie būtų buvę išleisti teismo procesui. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Daugiau nei 54 proc. privalomojoje mediacijoje dalyvavusių šalių nurodė, kad spręsdamos savo ginčus ateityje rinktųsi mediaciją, o beveik 55 proc. respondentų patvirtino, kad rekomenduotų mediaciją artimiesiems, draugams ir kolegoms. Privalomosios mediacijos šeimos ginčuose įvedimas taip pat turėjo teigiamą poveikį mediacijos profesijos plėtrai, padėjo sumažinti su šeimos bylomis dirbančių teismų darbo krūvį. 

Pažymėtina, kad nuo 2022 m. balandžio mėnesio Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba siekdama užtikrinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę savo interneto svetainėje vykdo organizuojamų mediacijos paslaugų kokybės vertinimo apklausą. Pagal VGTPT 2023 m. gegužės 2d, Lietuvos mediatorių rūmams pateiktus apklausos rezultatus mediatorių veiklą palankiai vertina net 97,33 proc. anketą pildžiusių asmenų. 

Akivaizdu, kad privalomos mediacijos šeimos ginčuose įvedimas daro teigiamą įtaką šeimos ginčų sprendimui. Džiaugiamės kad LMR nariai, kurių didžioji dauguma teikia mediacijos paslaugas būtent šeimos ginčuose prisideda prie taikios ginčų kultūros Lietuvoje skatinimo. 

Minėdami tarptautinę šeimos dieną Lietuvos mediatorių rūmai sveikina visas šeimas ir šeimos vertybes puoselėjančius piliečius su šia ypatinga diena. Raginame visus, kurie šiandien susiduria su šeimos konfliktais prisiminti mediaciją, kaip efektyvų ir šalims naudingą būdą ne tik rasti sutarimą, bet ir išsaugoti pagarbą, atkurti galimybę tarpusavyje bendrauti išlaikant pagarbą ir orumą.

Profesionalūs ir nešališkas atsakymas į visus klausimus apie mediaciją!

Mūsų savanoriai pasirengę Jums padėti darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.