Lietuvos mediatorių rūmai

Išgirsk, suprask, įgalink spręsti!

Apie mus

Lietuvos mediatorių rūmai yra 2017 m. įkurta Lietuvos mediatorius vienijanti profesinė organizacija, kurios tikslas – formuoti vieningą mediacijos taikymo praktiką ir jos plėtojimo politiką, vienyti mediatorius. Įgyvendinant šį tikslą Lietuvos mediatorių rūmai šviečia ir informuoja visuomenę mediacijos klausimais bei užtikrina mediacijos paslaugų skatinimą, prieinamumą ir šių paslaugų kokybę.

Mediatorių rūmai taip pat atstovauja Lietuvos mediatorių interesus ir juos gina valstybinės valdžios ir valdymo, užsienio valstybių institucijose, tarptautinėse ir kitose organizacijose bei aktyviai dalyvauja efektyvios mediacijos paslaugų teikimo sistemos kūrimo procese, teikia pasiūlymus dėl mediatorių veiklos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, kitoms institucijoms.

Lietuvos mediatorių rūmams vadovauja mediatorė, teisininkė Bernadeta Malinauskienė. Svarbiausius rūmų veiklos klausimus sprendžia kolegialus iš septynių visuotinio dalyvių susirinkimo paskirtų narių sudarytas organas – Lietuvos mediatorių rūmų taryba.

Valdymas ir veikla

Naujienos

Atsinaujinusi LMR Taryba

Balandžio 20-ąją, vykusio visuotinis neeilinio Lietuvos mediatorių rūmų narių susirinkimo metu buvo išrinkti trys nauji LMR Tarybos nariai. Kviečiame susipažinti su atsinaujinusia LMR Taryba! LMR Tarybos pirmininkės veiklą tęsia Bernadeta Malinauskienė, LMR tarybos

Skaityti daugiau »

Išrinkti trys nauji LMR Tarybos nariai

Šeštadienį, balandžio 20-ąją, įvyko visuotinis neeilinis Lietuvos mediatorių rūmų narių susirinkimas.Jo metu LMR bendruomenės nariai buvo supažindinti su LMR pozicija dėl Mediacijos įstatymo keitimo projekto, vyko diskusijos dėl LMR nario mokesčio mokėjimo tvarkos.

Skaityti daugiau »

Kontaktai

Profesionalūs ir nešališkas atsakymas į visus klausimus apie mediaciją!

Mūsų savanoriai pasirengę Jums padėti darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.