LMR taryba

Bernadeta Malinauskienė, tarybos pirmininkė

Teisininkė, nemokumo administratorė. Nuo 2016 m. mediatorė. Specializuojasi mediacijos procesų vedime verslo, šeimos, intelektinės nuosavybės ginčuose.

Prof. Dr. Agnė Tvaronavičienė, tarybos narė

Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos profesorė, CEDR akredituota mediatorė. Prof. Dr. Agnė Tvaronavičienė yra Mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos pirmininkė, Mediatorių veiklos vertinimo komisijos narė, knygos “Mediatoriaus vadovas” bendraautorė. Nuo 2012 m. veda „Mediacijos pagrindų“, „Mediacijos šeimos ginčuose“, „Alternatyvaus ginčų sprendimo“ paskaitas bei seminarus lietuvių ir anglų kalbomis bakalauro ir magistro studijų studentams, nuolat veda seminarus advokatams, notarams, teisėjams, teisėjų padėjėjams, teisininkams mediacijos temomis.

Roberta Petkevičiūtė, tarybos narė

Psichologė, savo darbinę mediatoriaus patirtį įgijusi Lietuvos probacijos tarnyboje, teikianti mediacijos paslaugas nuo 2015 metų, Lietuvos mediatorių rūmų narė bei viena iš steigėjų, Kognityvinės elgesio terapijos studentė, lektorė ir MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos narė. Specializuojasi šeimos, pažeidėjo-nukentėjusiojo konfliktų sprendimuose, organizaciniuose ginčuose.

Indrė Korsakovienė, tarybos narė

Mediatorė, teisininkė, Mykolo Romerio universiteto lektorė ir doktorantė. Straipsnių mediacijos tema autorė ir bendraautorė, IMI (International Mediation Institute) etikos komiteto sekretorė, tarptautinių mediacijos turnyrų (Indijoje, Lenkijoje, Italijoje, Lietuvoje) teisėja, MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos narė.

Jonas Bartlingas, tarybos narys

Mediatorius nuo 2022 m. Specializuojasi šeimos konfliktų sprendimuose, ginčuose. Interesų sritys mediatorių kvalifikacijos tobulinimas, veiklos rekomendacijų rengimas. Išsilavinimas – vaikų gydytojas. Ilgametė profesinio reglamentavimo patirtis Sveikatos apsaugos ministerijoje, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros valdymas Vilniaus miesto savivaldybėje.

Ūla Dusevičienė, tarybos narė

Mediatorė, tėvystės mokymų ir konfliktų valdymo kasdieniame gyvenime mokymų lektorė, sukaupusi daugiau nei 12 metų projektų rašymo, valdymo ir įgyvendinimo patirtį socialinėje (žmonių gerovės) srityje. Vilniaus arkivyskupijos Carito mediacijos centro „In pace“ įkūrėja ir vadovė.

Romutė Laurinavičienė, tarybos narė

Teisininkė, mediatorė. Mediacijos paslaugas teikianti nuo 2018 metų. Turinti daugiau nei 15 metų teisinio darbo patirtį, kurią sukaupė dirbdama valstybės institucijose bei privačiai. Specializuojasi šeimos, civiliniuose, administraciniuose, darbo, paveldėjimo ginčų ir mokyklinės mediacijos srityse.

Profesionalūs ir nešališkas atsakymas į visus klausimus apie mediaciją!

Mūsų savanoriai pasirengę Jums padėti darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.