LMR taryba

Bernadeta Malinauskienė, tarybos pirmininkė

Teisininkė, nemokumo administratorė. Nuo 2016 m. mediatorė. Specializuojasi mediacijos procesų vedime verslo, šeimos, intelektinės nuosavybės ginčuose.

Prof. Dr. Agnė Tvaronavičienė, tarybos narė

Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos profesorė, CEDR akredituota mediatorė. Prof. Dr. Agnė Tvaronavičienė yra Mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos pirmininkė, Mediatorių veiklos vertinimo komisijos narė, knygos “Mediatoriaus vadovas” bendraautorė. Nuo 2012 m. veda „Mediacijos pagrindų“, „Mediacijos šeimos ginčuose“, „Alternatyvaus ginčų sprendimo“ paskaitas bei seminarus lietuvių ir anglų kalbomis bakalauro ir magistro studijų studentams, nuolat veda seminarus advokatams, notarams, teisėjams, teisėjų padėjėjams, teisininkams mediacijos temomis.

Roberta Petkevičiūtė, tarybos narė

Psichologė, savo darbinę mediatoriaus patirtį įgijusi Lietuvos probacijos tarnyboje, teikianti mediacijos paslaugas nuo 2015 metų, Lietuvos mediatorių rūmų narė bei viena iš steigėjų, Kognityvinės elgesio terapijos studentė, lektorė ir MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos narė. Specializuojasi šeimos, pažeidėjo-nukentėjusiojo konfliktų sprendimuose, organizaciniuose ginčuose.

Odeta Intė, tarybos narė

Mediatorė, MRU lektorė, teisininkė. Nuo 2008 m. teismo mediatorė. Mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos narė, knygos “Mediatoriaus vadovas” bendraautorė. Nuo 2011 m. Tarptautinės mediatorių organizacijos MiKK, Cross-Border Family Mediators tinklo narė.

Ingrida Sviderskienė, tarybos narė

Mediatorė, teisininkė, geštalto psichoterapijos praktikė. Nuo 2010 m. dirba advokato kontoroje. Nuo 2015 m. vykdo mediatorės veiklą, specializuojasi darbo, šeimos, paveldėjimo ir kituose civilinių bei administracinių neteisminių ir teisminių santykių ginčuose.

Gintautas Jonikas, tarybos narys

Teisininkas – finansininkas nuo 1996 m., mediatorius nuo 2014 m.

Indrė Korsakovienė, tarybos narė

Mediatorė, teisininkė, Mykolo Romerio universiteto lektorė ir doktorantė. Straipsnių mediacijos tema autorė ir bendraautorė, IMI (International Mediation Institute) etikos komiteto sekretorė, tarptautinių mediacijos turnyrų (Indijoje, Lenkijoje, Italijoje) teisėja, MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos narė.

Profesionalūs ir nešališkas atsakymas į visus klausimus apie mediaciją!

Mūsų savanoriai pasirengę Jums padėti darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.