Vaiko įtraukimas į mediaciją


 

Vaikai yra laikomi labiausiai pažeidžiama visuomenės grupe, todėl ypatingai svarbu tampa užtikrinti jų gerovę šeiminių konfliktų sprendimo metu.

 

Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai įpareigoja išklausyti vaiko nuomonę visais svarbiausiais jo gyvenimą liečiančiais klausimais. Įprasta, kad tokią nuomonę galintis išreikšti vaikas apklausiamas teisme. Tačiau kaip ši vaikų teisė realizuojama privalomos mediacijos procese?

 

Emilijos Danisenko straipsnyje „Vaiko įtraukimas į mediaciją” yra analizuojama, kaip vaiko teisė būti išklausytam yra realizuojama mediacijos procese, apžvelgiama kaip Lietuvos įstatymuose numata galimybė įtraukti vaiką į mediaciją įgyvendinama praktikoje.

 

Straipsnį rasite: https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/18304/Teisines_minties_svente.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

#mediacija #mediatoriai #vaikai #vaikoįtraukimas #vaikoporeikiai #konfliktųsprendimas #skyrybos

 

Profesionalūs ir nešališkas atsakymas į visus klausimus apie mediaciją!

Mūsų savanoriai pasirengę Jums padėti darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.