2021 m. balandžio 17 d. vyko nuotolinis Lietuvos mediatorių rūmų narių visuotinis susirinkimas. Vienas iš svarbiausių šio susirinkimo darbotvarkės klausimų buvo naujosios LMR tarybos rinkimai. Slaptu balsavimu iš 11 iškeltų ir išsikėlusių kandidatų nariai išrinko 7, kuriems patikėjo vadovavimą LMR ateinantiems 4 m.

Išrinkti tarybos nariai: dr. Rokas Uscila, dr. Agnė Tvaronavičienė, Odeta Intė, Ingrida Sviderskienė, Bernadeta Malinauskienė, Gintautas Jonikas.

Naujoji LMR taryba 2021 m. balandžio 21 d. susirinkusi į pirmąjį posėdį išsirinko pirmininką. LMR vadovauti antrajai kadencijai perrinktas dr. Rokas Uscila.

Sveikinimai naujajai vadovybei. Prasmingų darbų!