2021 m. birželio 19 d. vyko pirmasis Kirgizstano ir Lietuvos mediatorių susitikimas. Susitikimą organizavo Lietuvos mediatorių rūmų bei Mediacijos ir derybų centro (Biškekas) asociacijos. Jis buvo skirtas temai „Kodėl žmonės vangiai renkasi mediaciją?“.

Susitikimas prasidėjo dalyvių pažintimi ir virtualia kelione po Lietuvą ir Kirgizijos Respubliką. Aptarta šalių mediacijos specifika ir jos plėtra, taip pat pasidalinta savo įžvalgomis susitikimo tematika. Mišriose grupėse abiejų šalių dalyviai diskutavo ir dalinosi savo nuomonėmis.  

Keletas išvadų, po turiningų ir įdomių diskusijų:

1) labai svarbu, kad mediatoriai, šalys ir jų atstovai, mediacijos metu būtų sąžiningi;

2) dažnai mes, mediatoriai, kalbėdami su šalimis pabrėžiama mums akivaizdžius mediacijos privalumus: proceso greitumą, ekonimiškumą, lankstumą… Susitikimo metu aptarėme, kad mediacija turi ir daug neakivaizdžių privalumų, kurie gali padėti šalims apsispręsti rinktis mediaciją ginčo sprendimui, o mediatoriui praplėsti potencialių mediacijos klientų ratą;

3) norint, kad mediacija būtų suvokiama ir vertinama, kaip mokama paslauga, svarbu skatinti ir pateikti mediaciją kaip priemonę ar įrankį ginčui spręsti, o ne kaip pagalbą;

4) mediacijos taikymas labai platus. Ji gali būti naudojama bet kokio pobūdžio ginčuose, jei tik yra išreikšta šalių valia, jų noras prisiimti atsakomybę už sprendimo priėmimą ir įgyvendinimą.

Džiaugiamės, kad mūsų pirmoji kelionė įvyko ir  tikimės, kad tai tik ilgalaikio ir prasmingo bendradarbiavimo pradžia. Nuoširdžiai dėkojame dalyviams  iš Kirgzstano ir Lietuvos už skirtą laiką ir aktyvų dalyvavimą. Taip pat dėkojame organizatoriams Fidana Alieva, Rokui Uscilai, Odetai Intei bei Ingai Ruzgienei už idėją, jos palaikymą ir tiesioginį prisidėjimą organizuojant šią virtualę kelionę.