2021 m. lapkričio 17 dieną vyko Šeimos konferencijos metodo koordinatorių metinė konferencija. Jos tikslas buvo sutelkti Lietuvos Šeimos konferencijos koordinatorius, pasidalinti nuveiktais darbais ir laukiančiais iššūkiais bei padiskutuoti apie Šeimos konferencijos metodo svarbą vaiko gerovės srityje.

 

Dažnai mediacija ir šeimos konferencija tarpusavyje yra susiję ir persipynę metodai. Mediatorius, padėdamas spręsti šalims ginčą, žvelgdamas į šeimos konfliktą ar problemą giliau, šeimai pasiūlo šeimos konferencijos paslaugą, taip įgalindamas ją ir ateityje spręsti visus šeimoje kylančius ginčus taikiai,  o sprendimų resursų ieškoti ir išplėstinėje šeimoje. Būna ir atvirkščiai, kad šeimos konferencijos metu šalims prireikia mediatoriaus pagalbos. Tai, kad dalis šeimos metodo koordinatorių yra ir mediatoriai, suteikia šalims galimybę gauti ar bent plačiau sužinoti apie abi šias paslaugas.

 

Šeimos konferencija – tai šeimai svarbių asmenų susirinkimas su tikslu padėti šeimai, atsidūrusiai probleminėje ar krizinėje situacijoje. Šeimos konferencija – tai socialinio darbo įrankis problemoms, susijusioms su vaiko gerove, išspręsti šeimos rate, kuo mažiau įsitraukiant institucijoms bei išsaugant vaiką šeimoje.

 

Šeimos konferencijos metodo tikslas- ieškoti šeimos paramos išteklių tarp artimųjų, į problemos sprendimo priėmimo procesą įtraukti (įgalinti) pačią šeimą, vaiką, išplėstinę šeimą ir šeimos artimuosius bei skatinti prisiimti atsakomybę už šių sprendimų įgyvendinimą.

Šeimos konferencijos metodą įgyvendina šeimos metodo koordinatorius. Tai nepriklausomas asmuo, nepažįstantis šeimos ir nežinantis jos istorijos. Jis nepavaldus institucijoms, tačiau jo pareiga padėti šeimai pasiruošti ir pravesti šeimos konferenciją.

 

Aktyviais šeimos metodo koordinatoriais yra net šeši Lietuvos mediatorių rūmų nariai. Didžiuojamės, kad LMR nariai nuolat plečia savo kompetencijas ir yra profesionalai, galintys padėti šeimai ne tik išspręsti iškilusias problemas ar konfliktus šiandien, bet Šeimos konferencijos metodo pagalba įgalina šeimą išmokti susidoroti su sunkumais ateityje.

 

Kristina Martinkienė, šeimos konferencijos metodo koordinatorė ir supervizorė iš Klaipėdos, Šeimos metodo koordinatorių asociacijos viena iš steigėjų akcentuoja, kad šeimos metodo koordinatoriaus darbas reikalauja pozityvaus nusiteikimo sutelkiant šeimą dėl pagalbos vaikui. Jie tikrai gali daug daugiau nei svetimi specialistai su valdingais nurodymais. 

 

Roberta Petkevičiūtė, šeimos konferencijos metodo koordinatorė ir supervizorė iš Vilniaus, Šeimos metodo koordinatorių asociacijos viena iš steigėjų mano, kad šeimos konferencijos metodas suteikia kūrybišką problemos suvokimą. Koordinatorius paskatina šeimą prisiimti atsakomybę ir patiems imtis veiksmų, kas suteikia didelį pasitenkinimą šeimai. Šeimai suteikiama ne tik meškerė, bet ir atrandami būdai kaip žvejoti!

 

Vidmantė Bartašienė, šeimos konferencijos metodo koordinatorė ir supervizorė iš Kauno, viena iš Šeimos metodo koordinatorių asociacijos steigėjų labiausiai žavisi tuo, kad Šeimos konferencijos metodo pagalba yra įgalinama šeima. Nuostabu, kad atlikęs parengiamąjį darbą šeimos metodo koordinatorius palieka stalą, kur artimiausi šeimos nariai, giminaičiai, draugai patys atranda sprendimus. 

 

Viktorija – Stančikaitė Grėbliauskienė, šeimos konferencijos koordinatorė iš Kauno, Šeimos metodo koordinatorių asociacijos viena iš steigėjų, labai tiki šeimos konferencijos metodu, nes jame svarbiausias yra vaikas. Sprendimų paieškose pajungiama visa šeima, o ne tik mama ir tėtis. Viktorija džiaugiasi, galėdama matyti, kai vaikai jaučiasi svarbūs, mylimi, jais rūpinamasi ir  klausomasi jų nuomonės. 

 

Rimtautė Marčiulionienė, šeimos konferencijos metodo koordinatorė ir supervizorė iš Alytaus, Šeimos metodo koordinatorių asociacijos viena iš steigėjų, kalbėdama kodėl šeimos konferencijos metodas gali būti geriausia pagalba šeimai sako, kad tai savanoriškumo principu  grįstas šeimos susirinkimas, kur kalbama ne apie vaiką, o su vaiku. Vaikas jaučiasi išklausytas, išgirstas ir laimingas, nes sulaukia pagalbos iš artimųjų žmonių, supančių jo šeimą. 

 

Asta Sabaliauskienė, šeimos konferencijos koordinatorė iš Kauno teigia, kad Šeimos konferencijos metodas leidžia pamatyti iškilusią problemą vaiko akimis, iškelti klausimus, kurie svarbūs pačiam vaikui, bei įgalinti juos išspręsti šeimos narius. 

 

Jų, kaip Šeimos konferencijos koordinatorių tikslas yra, kad šeimos nariai, kartu su išplėstinės šeimos nariais susėstų prie vieno bendro stalo dėl vaikui iškilusių problemų. Tokiu būdu įgalinti šeimą pasirengti pagalbos planą kurį, prižiūrint inicijavusiam specialistui, gali įgyvendinti pati šeima ir jos nariai.

 

Daugiau informacijos apie Šeimos konferencijos metodą rasite čia