LMR visuotinis narių susirinkimas, 2024

2024 m. vasario 24 dieną Vilniuje vyko Lietuvos mediatorių rūmų visuotinis narių susirinkimas. Dėkojame aktyviai dalyvavusiems ir į diskusijas įsitraukusiems LMR nariams tiek atvykusiems gyvai tiek ir prisijungusiems nuotoliu.

LMR visuotinio narių susirinkimo metu buvo patvirtinta 2023 m. LMR veiklos ataskaita, LMR metinė finansinė veiklos ataskaita, LMR metinės finansinės ataskaitos revizoriaus išvados, 2024-2026 m. laikotarpui išrinkta revizorė Reda Kirdeikienė, pritarta LMR nario metinio mokesčio dydžio bei LMR vienkartinio stojamojo mokesčio dydžio didinimui.

Taip pat susirikime, apklausus LMR narius, buvo nutarta rengti tris metinius LMR renginius: LMR narių sąskrydį – iš dalies finansuojamą LMR lėšomis, naujametinį renginį, kuris būtų organizuojamas asmeninėmis narių lėšomis bei LMR Mediacijos savaitę – finansuojamą LMR lėšomis.

Po balsavimų susirinkimą pratęsė LMR narių diskusijos. Susirikusieji gyvei bei prisijungę nuotoliu dalinosi įžvalgomis bei pasiūlymais dėl Mediacijos įstatymo keitimo projekto, dėl LMR įstatų keitimo, dėl situacijos LMR taryboje bei LMR bendruomenėje, dėl mokesčio didinimo, mediatoriaus profesijos prestižo, narių bendradarbiavimo, finansinių ir kitų klausimų.

Be kita ko, nutarta artimiausiu metu organizuoti naują LMR visuotinį narių susirinkimą, kurio datą LMR Taryba paviešins artimiausiu metu.

Profesionalūs ir nešališkas atsakymas į visus klausimus apie mediaciją!

Mūsų savanoriai pasirengę Jums padėti darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.