Išrinkti trys nauji LMR Tarybos nariai

Šeštadienį, balandžio 20-ąją, įvyko visuotinis neeilinis Lietuvos mediatorių rūmų narių susirinkimas.
Jo metu LMR bendruomenės nariai buvo supažindinti su LMR pozicija dėl Mediacijos įstatymo keitimo projekto, vyko diskusijos dėl LMR nario mokesčio mokėjimo tvarkos.


Susirinkimo metu LMR nariai išreiškė tvirtą pasitikėjimą esama LMR Taryba, buvo pritarta atskirų LMR Tarybos narių atsistatydinimo prašymams bei likusiai kadencijai išrinkti nauji Tarybos nariai. Naujaisiais LMR Tarybos nariais bendruomenės sprendimu tapo Ūla Dusevičienė, Romutė Laurinavičienė ir Jonas Bartlingas.


Lietuvos mediatorių rūmų bendruomenės vardu dėkojame ilgamečiams LMR Tarybos nariams Odetai Intei, Ingridai Sviderskienei ir Gintautui Jonikui už organizacijai skirtą laiką, kantrybę, profesionalumą ir patirtį. Jūsų inicijuoti ir nuveikti darbai tapo impulsu sėkmingai LMR plėtrai ateityje.


Taip pat sveikiname naujuosius LMR Tarybos narius ir linkime sėkmingai tęsti tarybos darbus, nepritrūkti naujų idėjų bei energijos jų įgyvendinimui.


Ačiū visiems dalyvavusiems!


Dėkojame už bendrystę, aktyvumą, keliamus klausimus ir teikiamus pasiūlymus. Kiekvieno LMR nario įsitraukimas labai prasmingas ir vertingas Lietuvos mediatorių rūmams skleisti žinią apie mediaciją ir įgyvendinti savo misiją.


Išgirsk, suprask, įgalink spręsti!

Profesionalūs ir nešališkas atsakymas į visus klausimus apie mediaciją!

Mūsų savanoriai pasirengę Jums padėti darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.