Nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje mediacija šeimos ginčuose pradėta taikyti privalomai. Tai svarbi naujovė, kuri palies didelę dalį Lietuvos gyventojų. Kas, kaip, kodėl, už kiek, kiek laiko, ar tikrai? Klausimų apie privalomą mediaciją šiandien kyla labai daug.

Kviečiame peržiūrėti svarbiausių klausimų apie privalomą mediaciją sąrašą ir susipažinti su atsakymais į juos.

1. Kas yra privaloma mediacija?

Tai mediacijos forma, kai ginčo šalis pasinaudoti mediacija privalomai nukreipia teisėjas arba prievolė ginčo šalims pasinaudoti mediacija prieš ginčo nagrinėjimą teisme nustato įstatymas. Lietuvoje nuo 2020 m. sausio 1 d. mediacija taikoma kaip privaloma ikiteisminė daugelio šeimos ginčų sprendimo tvarka. Mediacija Lietuvoje privalomai gali būti skirta ir teismo.

2. Kur įtvirtintas reikalavimas taikyti mediaciją privalomai?

Vadovaujantis LR Mediacijos įstatymo 20 straipsniu, privalomoji mediacija taikoma sprendžiant šeimos ginčus, nagrinėjamus ginčo teisena LR civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Pagal LR Civilinio proceso kodekso 2311 straipsnio 1 dalį, bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjų kolegija), nustatęs (nustačiusi) didelę taikaus ginčo sprendimo tikimybę, gali perduoti ginčą privalomai spręsti teisminės mediacijos būdu. Taigi privalomai gali būti skiriama ir teisminė mediacija visuose civiliniuose ginčuose, kuriuos įstatymai leidžia šalims užbaigti tais sutartimis.

3. Kas privalo naudotis privaloma mediacija šeimos ginčuose?

Privalomos mediacijos paslaugos turi kreiptis asmenys tarp kurių yra kilęs šeimos ginčas, kurį jie ketina spręsti teisme. Pavyzdžiui, šalims nepavyksta susitarti dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, dėl nustatyto vaikų išlaikymo dydžio keitimo, dėl bendravimo su vaiku tvarkos keitimo ir daugelio kitų šeimos klausimų.

4. Ar galima per prievartą sutaikyti ginčo šalis?

Privaloma yra pasinaudoti mediacija, tačiau neprivalu joje pasiekti taikaus susitarimo. Lietuvoje taikomas privalomosios mediacijos modelis užtikrina, kad ginčo šalys ar viena iš jų inicijuos mediacijos procesą. Tai suteiks galimybę šeimoms pasinaudoti mediacijos privalumais ir rasti taikius nesutarimų sprendimo būdus, tuo pačiu sutaupant laiko ir lėšų. Jeigu vykstant privalomos mediacijos procesui ginčo šalis pasijus nejaukiai ar nuspręs, kad jai tokia procedūra yra nepriimtina, ji visada galės iš mediacijos pasitraukti.

5. Kas teikia privalomos mediacijos paslaugas?

Mediatoriai, kurie yra įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą.

6. Kas moka už privalomos mediacijos paslaugas?

Visiems Lietuvos gyventojams valstybė užtikrina galimybę pasinaudoti privalomąja mediacija nemokamai, t. y. finansuojant ją iš valstybės biudžeto lėšų. Norint tokią paslaugą gauti, ginčo šalys arba viena iš jų turi kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (VGTPT). Daugiau informacijos galima rasti šios institucijos tinklalapyje. Naudojantis privalomąja mediacija per VGTPT ginčo šalims bus nemokamai suteikta iki 4 valandų mediacijos paslaugų.

Jeigu šalys nepageidauja naudotis privalomos mediacijos paslauga, kuri yra apmokama iš valstybės biudžeto lėšų, jos gali kreiptis į bet kurį iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąraše esančių mediatorių ir susitarti su juo dėl tokios paslaugos teikimo kainos ir kitų sąlygų.

7. Kur teikiamos privalomos mediacijos paslaugos?

Privaloma mediacija gali vykti VGTPT patalpose arba bet kurioje kitoje mediatoriaus su ginčo šalimis suderintoje ir tinkamoje mediacijai vietoje. VGTPT yra parengtos patalpos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. Jei VGTPT neadministruoja privalomos mediacijos, mediatorius su šalimis susitinka jiems visiems priimtinoje vietoje.

8. Ką reikia daryti mediatoriui, kuris pageidauja teikti privalomos mediacijos šeimos ginčuose paslaugas?

Mediatorius visų pirma turi būti įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Tik šių mediatorių parengti pranešimai apie mediacijos baigimą bus laikomi įrodymais, kad ginčo šalis tinkamai pasinaudojo mediacija kaip privaloma ikiteismine ginčo sprendimo tvarka.

Tam, kad būti įtrauktu į sąrašą, asmuo turi:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Išklausyti ne mažiau nei 40 akad. val. mediacijos mokymų (yra išimčių);
 • išlaikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą (yra išimčių);
 • būti nepriekaištingos reputacijos.

Kai privaloma mediacija finansuojama šalių, tokią paslaugą gali teikti asmuo, kuris:

 • yra įrašytas į LR mediatorių sąrašą;
 • šalių susitarimu paskirtas mediatoriumi;
 • sutinka medijuoti tą konkretų ginčą.

Kai privaloma mediacija finansuojama valstybės ir administruojama VGTPT, asmuo, kuris:

 • yra įrašytas į LR mediatorių sąrašą;
 • yra sudaręs tęstinę ar vienkartinio pobūdžio sutartį su VGTPT;
 • VGTPT sprendimu yra paskirtas medijuoti byl

10. Kokios yra finansinės privalomos paslaugos teikimo per VGTPT sąlygos?

Valstybė mediatoriams apmoka už:

 • 1 val. pasirengimui privalomai mediacijai;
 • 4 val. mediacijos vykdymui;
 • 1 val. mediacijos rezultatų suforminimui.

Maksimali galima trukmė – viso 6 val. Pratęsimo galimybė privalomai mediacijai nenumatyta.

Už valandą valstybė mediatoriams moka 16 eurų.

11. Kokie teisės aktai yra svarbūs teikiant privalomos mediacijos paslaugas?

Informaciją parengė LMR Tarybos narė, MRU prof. dr. Agnė Tvaronavičienė.