Lietuvos mediatorių rūmai 2019 rugsėjo 24 d. 16 val. Mykolo Romerio universiteto Profesoriume (Ateities g. 20, Vilnius, I-220 kab.) organizuoja renginį „LMR nario diena Vilniuje“.

Kviečiame visus mediatorius, kurie nori tapti Lietuvos mediatorių rūmų nariais, iki 2019 m. rugsėjo 23 d. pateikti dokumentus Lietuvos mediatorių rūmų Tarybos sekretoriui Egidijui Langiui elektroniniu paštu adresu info@lmr.lt

Primename, kad fizinis asmuo, pageidaujantis tapti Lietuvos mediatorių rūmų nariu, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • teikia mediacijos paslaugas pagal galiojančius teisės aktus;
  • yra nepriekaištingos reputacijos;
  • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  • nepiktnaudžiauja alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis;
  • turi ne mažiau nei 2 (dvi) jau esamų Mediatorių rūmų narių rašytines rekomendacijas (šis reikalavimas netaikomas Mediatorių rūmų steigėjams);
  • turi reikalingas asmenines savybes vykdyti mediatoriaus veiklą.

Asmuo, norintis tapti Mediatorių rūmų nariu, pateikia Mediatorių rūmų tarybai rašytinį prašymą, gyvenimo aprašymą (CV), nepriekaištingos reputacijos deklaraciją, atitikimą Mediatorių rūmų nariams keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Pripažinimo Mediatorių rūmų nariu klausimas Mediatorių rūmų tarybos posėdyje nagrinėjamas dalyvaujant pretendentui. Pretendentui gali būti užduodami klausimai.