2019 m. rugpjūčio 7 d. 46 valstybės pasirašė UNCITRAL konvenciją dėl tarptautinių susitarimų, kylančių iš mediacijos, vykdymo (Singapūro konvencija).

Susipažinti su konvencijos nuostatomis galima čia: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/EN/Texts/UNCITRAL/Arbitration/mediation_convention_v1900316_eng.pdf