Primename, kad 2024 m. balandžio 20 d. šaukiamas neeilinis visuotinis LMR narių susirinkimas

Primename, kad 2024 metų liepos mėn. 30 d. šaukiamas neeilinis LMR narių visuotinis susirinkimas, kuris vyks nuotoliniu būdu, t.y. nariai galės dalyvauti nuotolinio vaizdo priemonėmis naudojant ZOOM platformą.

Susirinkimo pradžia 11:00 val.

Susirinkimo nuorodą bei darbotvarkę su priedais esami LMR nariai į savo el. pašto dėžutes gavo 2024-06-28 (jei el. laiško negavote, pasitikrinkite SPAM skiltį).

Svarbu! Suprantame, kad vasara – atostogų metas, tad primename apie galimybę LMR nariams balsuoti iš anksto arba įgalioti kitą LMR narį pateiktš jūsų balsą susirinkimo metu, jei patys dalyvauti asmeniškai neturėsite galimybės.

– LMR narys, negalintis dalyvauti visuotiniame LMR narių susirinkime, gali įgalioti kitą atstovą balsuoti už jį visais susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais. Įgaliotas atstovas turi turėti įstatymų ir LMR įstatų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kuriame turi būti aiškiai nurodyta, kaip įgaliotas asmuo įgaliojamas balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu.

– LMR narys turi galimybę balsuoti išankstiniame balsavime, pateikdamas balsavimo raštu biuletenį elektroniniu paštu. Balsavimo raštu biuletenis turi būti pasirašytas kvalifikuotu parašu.

Įgaliojimai, balsavimo raštu biuleteniai turi būti pateikti LMR tarybai elektroniniu paštu info@lmr.lt ne vėliau kaip 3 darbo dienas iki planuojamos visuotinio susirinkimo datos.

LMR Taryba

#LMR#lmrvisuotinis#LMRnariai

Profesionalūs ir nešališkas atsakymas į visus klausimus apie mediaciją!

Mūsų savanoriai pasirengę Jums padėti darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.