2021m. lapkričio mėn. 11d. mediatorė, Lietuvos mediatorių rūmų tarybos narė Ingrida Sviderskienė ir Lietuvos advokatūros atstovė, advokatė, Mykolo Romerio universiteto teisės mokyklos profesorė Inga Kudinavičiūtė – Michailovienė dalyvavo JUSTICE programos projekte “Mediatorių ir teisininkų bendradarbiavimo plėtra” (Cooperation Development among Mediators and Lawyers – CODEMAL) mediatorių ir teisininkų pažintiniame vizite (stažuotėje) Olandijoje, Dordrechte.

 

Vizito tikslas – susipažinti su tarptautine teisingumo srities profesionalų teisininkų ir mediatorių – Latvijos, Lietuvos, Italijos ir Austrijos, dirbančių su tarpvalstybinėmis šeimos bylomis, patirtimi. Kiekvienos šalies partnerės atstovai lankėsi ginčų sprendimo centre Nyderlanduose, siekiant įgyti naujos patirties ir pasidalinti savo asmenine bei šalies patirtimi. Teisininkai ir mediatoriai klausė pranešimų, dalyvavo edukacinėse diskusijose bei užmezgė tarpusavio ryšius.

 

Mūsų šalies atstovės mediatorė Ingrida Sviderskienė ir advokatė Inga Kudinavičiūtė – Michailovienė klausė pranešimo “Konferencijos baudžiamosiose bylose”, kurią skaitė projekto koordinatorė Dana Rone, dalyvavo diskusijoje apie komediacijos privalumus bei trūkumus, stebėjo mediacijos simuliaciją baudžiamojoje byloje, kuriai vadovavo Nyderlandų verslo akademijos dėstytojos Gea van Klompenburg ir Marjon Kuipers, klausėsi Zeeland-West-Brabant teismo teisėjos Sandros Willems-Ruesink pranešimo apie, tai, kaip žinios apie mediaciją padeda teisėjui jo darbe bei Mediacijos biuro mediatorės Marlene Panis pranešimo apie kreipimosi dėl mediacijos baudžiamosiose bylose tvarką Nyderlanduose.

 

Paminėtina, kad vizito metu skirtingų šalių CODEMAL projekto atstovų diskusijos buvo naudingos tuo metu mediatorių mokymuose dalyvavusiems studentams iš Ukrainos, Sakartvelo, Azerbaidžiano.

 

Pažintinį vizitą rėmė ir kartu organizavo Nyderlandų verslo akademija – viena iš pirmaujančių mediacijos švietimo ir mokymų centrų Europoje.