Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba kviečia mediatorius įrašytus į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą sudaryti Valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos ir (ar) privalomosios mediacijos paslaugų teikimo sutartis.

Pretendentai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai turi pateikti prašymą (laisvos formos) sudaryti sutartį. Prašymą galima pateikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai asmeniškai, siunčiant registruotu laišku, adresu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Odminių g. 3, Vilnius arba elektroniniu paštu teisinepagalba@vgtpt.lt. Išsamesnė informacija apie sutarčių sudarymą ir kitais klausimais gali būti teikiama telefonu 8 700 00176.

Būkime vieningi! Užtikrinkime mediacijos prieinamumą visiems Lietuvos gyventojams!